Danske Bank frifundet i Hafnia-sagen

Højesteret frifandt i dag Danske Bank, Hafnias konkursbo og selskabets revisorer i en principiel prøvesag om ansvaret for det kriseramte forsikringsselskab Hafnias konkurs i 1992.


Koncernens revisorer var i Højesteret repræsenteret ved Plesner Svane Grønborgs advokat, Henrik Holm-Nielsen.


Sø- og Handelsretten dømte i 1999 de ansvarlige for børsprospektet - Danske Bank og koncernens revisorer - til at betale erstatning til investorerne.

Men dommen blev anket, og Højesteret frifandt i dag Danske Bank, Hafnias konkursbo og selskabets revisorer for prospektansvar.


Før Hafnias kollaps stod Danske Bank for en kapitaltilførsel ved at sælge for knap to mia. kr. nye aktier. Tre uger senere var aktierne værdiløse på grund af nogle forhold, som ifølge sagsøgeren, burde have været nævnt i vare-deklarationen, det såkaldte børsprospekt.

Højesteret fastslog dog, at børsprospektet efter en samlet vurdering ikke led af sådanne mangler, at der kunne pålægges nogen af de involverede erstatnings-ansvar. Børsprospektet oplyste, at Hafnia var i alvorlige økonomiske vanske-ligheder.