EU-Kommissionen godkender dansk COVID-19-kompensationsordning

Som led i Regeringens COVID-19-hjælpepakke til danske virksomheder vedtog Folketingets Finansudvalg den 12. marts 2020 en ordning til ydelse af kompensation for aflyste eller udskydelse af større arrangementer. Samme dag godkendte EU-Kommissionen ordningen som lovlig statsstøtte.

Baggrund

Som følge af COVID-19-udbruddet udsendte myndighederne den 6. marts 2020 en opfordring til, at arrangementer med mere end 1.000 deltagere blev aflyst eller udskudt. Opfordringen gælder indtil videre til udløbet af marts.

Med henblik på at afbøde de negative økonomisk konsekvenser heraf for arrangørerne, vedtog Folketingets Finansudvalg den 12. marts 2020 en kompensationsordning på i alt DKK 91 mio. til ydelse af kompensation for arrangementer med mere end 1.000 deltagere, som skulle være afholdt i perioden 6.-31. marts 2020, men som er aflyst, eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret, f.eks. at arrangementet afvikles med færre eller helt uden deltagere/tilskuere. Kompensationsordningen omfatter også arrangementer med kun 500-1.000 deltagere, hvis arrangementet er målrettet særlige COVID19-risikogrupper, såsom ældre og helbredsmæssigt sårbare.

Det forventes, at der åbnes for ansøgninger om kompensation under ordningen den 20. marts 2020.

Kompensationsordningen er led i Regeringens COVID-19-hjælpepakke til danske virksomheder, som blandt andet også omfatter udskydelse af frister for betaling af moms og skatter. Se tidligere Insight her:
Skatter og Afgifter - Coronavirus-hjælpepakke

EU-Kommissionens godkendelse af kompensationsordningen
Ydelse af økonomisk støtte til bestemte virksomheder ved brug af statsmidler er som udgangspunkt kun lovligt, hvis det på forhånd er godkendt af EU-Kommissionen, og støtten er begrundet i ét af de formål, der er oplistet i EUF-Traktatens artikel 107. Hvis der ydes statsstøtte uden forudgående godkendelse fra Kommissionen, kan støttemodtagerne blive pålagt at tilbagebetale støtten med renter. Regeringen anmeldte derfor kompensationsordningen til Kommissionen.

Kommissionen fandt, at kompensationsordningen udgør statsstøtte, men kan begrundes i EUF-Traktatens artikel 107(2)(b), som tillader tiltag til at "råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller af andre usædvanlige begivenheder". Kommissionen fandt således, at COVID-19-udbruddet udgør en sådan "usædvanlig begivenhed", fordi det er en exceptionel og uforudsigelig begivenhed, der har væsentlig økonomisk betydning. På denne baggrund godkendte Kommissionen kompensationsordningen.

Regeringen anmeldte kompensationsordningen den 11. marts 2020, og Kommissionen godkendte den altså på blot én dag. Det er den hurtigste behandling af en statsstøtte-anmeldelse nogensinde.

Konkurrenceretskommissær Margrete Vestager udtalte i forbindelse med godkendelsen, at "We stand ready to work with all Member States to ensure that possible national support measures to tackle the outbreak of the virus can be put in place as quickly and effectively as possible, in line with EU rules”.

Plesners bemærkninger
Kommissionens godkendelse af kompensationsordningen indebærer, at de arrangører, der måtte ansøge om og opnå kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer under ordningen, ikke risikerer efterfølgende at blive pålagt at tilbagebetale støtten.

Kommissionens generelle konstatering af, at COVID-19-udbruddet kan begrunde statsstøtte, åbner også op for, at Regeringen vil kunne få godkendt yderligere kompensationsordninger. Det er positivt for de utallige virksomheder foruden arrangører af større arrangementer, herunder rejseselskaber, hoteller, restauranter, beværtninger og biografer, der har lidt eller har udsigt til at lide væsentlige tab som følge af COVID-19-udbruddet.

Endvidere viser den meget hurtige godkendelsesproces, at Kommissionen gør sit for at sikre, at initiativer til afbødning af de negative økonomiske konsekvenser af COVID-19-udbruddet kan blive implementeret så hurtigt som muligt.