Markedsføringsloven - forældelsesfristen ønskes forlænget

Fredag den 13. december 2019 sendte erhvervsministeren et lovforslag i høring, der vil forlænge den strafferetlige forældelsesfrist fra de nuværende to år til fem år i forbindelse med visse former for vildledende markedsføring.

Vildledende markedsføring er ifølge markedsføringsloven forbudt, og overtrædelse af markedsføringslovens bestemmelser om vildledende markedsføring kan straffes med bøde.

Efter de gældende regler forældes overtrædelser af markedsføringsloven rent strafferetligt to år efter, at handlingerne er ophørt, dvs. fra det tidspunkt, det givne markedsføringsmateriale ikke længere er i brug.

Den foreslåede ændring vil medføre en forlængelse af den strafferetlige forældelsesfrist fra de nuværende to år til fem år i forbindelse med:

  1. Vildledende markedsføring af fast ejendom (eksempelvis markedsføring af projektlejligheder)
  2. Vildledende markedsføring af kreditaftaler til finansiering af eller med sikkerhed i fast ejendom (eksempelvis markedsføring af realkreditlån)
  3. Vildledende markedsføring af løbende kontraktforhold med angivelse af en varig pris (eksempelvis markedsføring af mobilabonnementer med en fast pris, hvor aftalen giver mulighed for at hæve prisen). 

Den foreslåede ændring begrundes med, at i disse typer af sager vil der kunne indtræde strafferetlig forældelse, inden det ulovlige forhold kan konstateres, idet virkningen af den vildledende markedsføring først kan indtræde længe efter, at markedsføringen er sket.

Lovforslaget er endnu et eksempel på det øgede på fokus på forbrugerbeskyttelse i forhold til virksomheders markedsføring over for forbrugere.

Efter lovforslaget skal ændringen af forældelsesfristen træde i kraft den 1. juli 2020. Lovforslaget vil alene finde anvendelse på handlinger, der er begået efter, at lovforslaget er trådt i kraft.

Du kan læse lovforslaget her

Vil du vide mere?

Kontakt Plesners team for Markedsførings- og forbrugerret

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret