Online salg af abonnementer

Forbrugerombudsmanden har i øjeblikket stor fokus på online salg af abonnementer. Forbrugerombudsmanden har således for nyligt offentliggjort en kvikguide om webshops' salg af abonnementer samt meddelt en række online boligportaler, at der vil blive indledt sager mod virksomhederne bag portalerne, hvis deres markedsføring ikke er bragt i orden inden for en frist på to måneder.

Når en virksomhed sælger abonnementer online til forbrugere, skal virksomheden bl.a. overholde oplysningskravene i forbrugeraftaleloven. Virksomheden skal derfor bl.a. klart og forståeligt oplyse forbrugeren om abonnementsbetingelserne, herunder hvad abonnementsaftalen indebærer for forbrugeren, abonnementets samlede pris og varighed, bindingsperioden samt hvordan forbrugeren kan opsige abonnementsaftalen.

Forbrugerombudsmanden har for nyligt offentliggjort en kvikguide om webshops' salg af abonnementer 

Forbrugerombudsmanden har i dag også offentliggjort, at Forbrugerombudsmanden har orienteret en række online boligportaler om oplysningskravene for online salg af abonnementer til forbrugere, da Forbrugerombudsmanden løbende har modtaget klager over boligportalernes mangelfulde oplysninger ved online salg af abonnementer. Boligportalerne har fået en frist på to måneder til at tilrette deres markedsføring, hvis portalener ikke overholder oplysningskravene. Hvis der efterfølgende er boligportaler, som fortsat ikke overholder reglerne, vil Forbrugerombudsmanden rejse sager mod virksomhederne bag portalerne. Læs Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse 

Hvis en webshop, der sælger abonnementsaftaler, ikke klart og forståeligt oplyser forbrugeren om f.eks., at forbrugeren indgår en abonnementsaftale ved køb af et produkt, er abonnementsaftalen som udgangspunkt ugyldig og betalingen herfor er i så fald ikke bindende for forbrugeren. Det betyder, at forbrugeren vil kunne have krav på at få betalingen for abonnementet tilbagebetalt. Hvis en virksomhed ikke giver forbrugeren de lovpligtige oplysninger om et abonnement, kan det endvidere bl.a. udgøre vildledende markedsføring i strid med markedsføringsloven, der kan straffes med en bøde.

Kontakt os

Kontakt os, hvis I vil vide mere om kravene til online markedsføring og salg af abonnementer.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret