Hvornår må en offentligt ansat tage imod en gave?

Ombudsmanden har i en gennemgang af Kulturministeriets gavepolitik taget stilling til, hvornår en offentligt ansat må tage imod en gave og er i den forbindelse fremkommet med en generel udtalelse.

Straffelovens § 144 er den eneste bestemmelse, der regulerer straffen for en uberettiget gavemodtagelse. Herudover er offentligt ansattes adgang til at modtage gaver reguleret af almindelige forvaltningsretlige principper. Formålet med disse principper er at hindre, at der opstår tvivl om den ansattes upartiskhed, eller at der opstår en mere generel mistillid til den offentlige forvaltning. 

Gavebegrebet dækker både over fysiske ting som vingaver og chokolade og ikke-fysiske ting som tilbud om rabatter, rejser eller kurser. Det er et fællestræk, at gaverne tilbydes den ansatte i kraft af dennes stilling i det offentlige. Som udgangspunkt bør en offentligt ansat ikke modtage gaver hverken fra borgere eller virksomheder, hvis gaven har sammenhæng med den pågældendes ansættelse i det offentlige. Invitationer og fribilletter kan også være gaver.

Hvis den ansattes deltagelse i et arrangement har et tjenstligt formål, kan det normalt ikke karakteriseres som en gave. Det samme gælder, hvis formålet med at deltage i et arrangement tjener et repræsentativt formål, og arrangementet er bredt anlagt og offentligt kendt. Offentligt ansatte kan også deltage i arrangementer, som har et fagligt sigte og/eller et samarbejdsmæssigt formål, hvis der er tale om en ydelse af begrænset økonomisk værdi.

Offentligt ansatte kan altid deltage i Plesners seminarer, kan vi stå inde for!

Læs Ombudsmandens udtalelse


Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret