Bortvist for rygning trods lang anciennitet

Østre Landsret har netop sat foreløbigt punktum i sagen om en lagermedarbejder hos en juicefabrik, som blev bortvist efter at have tændt en cigaret uden for fabrikkens rygeområde. Medarbejderen havde 31 års anciennitet.

For retten var der tvist om, hvorvidt medarbejderen tidligere havde modtaget en advarsel for overtrædelse af fabrikkens rygepolitik. Landsretten fandt det på baggrund af vidneudsagn bevist, at medarbejderen havde modtaget denne advarsel, selvom medarbejderen ikke havde nogen erindring om at have modtaget advarslen.

Kort før bortvisningshændelsen havde selskabet skærpet sin rygepolitik for fortsat at kunne leve op til vigtige certificeringsstandarder. Skærpelsen medførte, at rygning uden for de anviste områder fremadrettet ville medføre bortvisning. Medarbejderen påstod under sagen, at han ikke var blevet behørigt oplyst om disse skærpelser. Da der var udsendt både flyers og mails om skærpelsen, og da medarbejderen indtog en mellemlederstilling, og derfor havde ansvaret for at påse sine underordnedes overholdelse af rygepolitikken, konkluderede landsretten, at medarbejderen måtte være blevet orienteret om skærpelsen. 

Landsretten fandt, at da medarbejderen måtte være bekendt med den skærpede rygepolitik, var bortvisningen af medarbejderen berettiget. Medarbejderens lange anciennitet kunne ikke føre til et andet resultat. At det ikke i forbindelse med den første advarsel var blevet indskærpet, at overtrædelse af rygereglementet kunne have ansættelsesretlige konsekvenser, kunne heller ikke føre til et andet resultat. 

Dommen viser, at hvis fremgår klart af rygepolitikken, at overtrædelse medfører bortvisning, er en arbejdsgiver berettiget til at bortvise en medarbejder for overtrædelse af rygepolitikken - også selv om medarbejderen har meget lang anciennitet.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret