Stormøde om Databeskyttelsesforordningen den 24. juni 2016

Kært barn har mange navne. Hos Plesner omtaler vi den nye forordning - der den 25. maj 2018 endegyldigt afløser persondataloven og databeskyttelsesdirektivet - for persondataforordningen. Justitsministeriet og Datatilsynet m.fl. har derimod valgt at omtale den som Databeskyttelsesforordningen. For at undgå forvirring er der i begge tilfælde tale om en henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016.

Justitsministeriet inviterede den 24. juni 2016 til Stormøde om arbejdet med persondataforordningen. På Stormødet blev Justitsministeriets arbejde med at tilpasse dansk lovgivning efter persondataforordningen beskrevet. Justitsministeriet har sammen med Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen nedsat én styregruppe og to overordnede projektgrupper, der skal stå for arbejdet med persondataforordningen indtil dens ikrafttræden i 2018. Grupperne skal arbejde med rammerne for nationale særregler samt forordningens konsekvenser for den generelle databeskyttelseslovgivning. Projektgrupperne vil blive understøttet af flere undergrupper samt et databeskyttelsesnetværk.

Stormødet var ikke præget af de store nyheder, idet både Justitsministeriet og Datatilsynet tidligere har beskrevet det forestående arbejde med persondataforordningen.

Derimod må Stormødet anses som en kickstarter til den kommende række af stormøder, hvor bl.a. interesseorganisationer og andre med speciale i persondataret får lejlighed til at komme med bemærkninger til arbejdet med den nye forordning.

Plesner vil følge arbejdet tæt og løbende holde jer orienteret om de kommende møder. Hvis du ikke havde mulighed for at deltage, kan du finde link til præsentationen fra mødet. Læs mere i Justitsministeriets opdaterede notits om ministeriets arbejde med EU's generelle persondataforordning samt Datatilsynets nye hjemmeside om databeskyttelsesreformen.

Download præsentationen fra møde

Seneste nyt om Persondata

Persondata