Ny retspraksis - kurator habil til at prøve koncerninterne krav

Kuratorerne i O.W. Cargo Denmark A/S under konkurs er habile til at foretage prøvelse af internt koncernmellemværende.

To af de største kreditorer i det nu konkursramte O.W. Cargo Denmark A/S gjorde gældende, at kuratorerne i konkursboet var inhabile i forhold til prøvelsen af krav mellem to forskellige selskaber inden for OW Bunker koncernen.

De to kreditorer mente, at kuratorerne ikke kunne varetage de koncernforbundne selskabers interesser samtidig med varetagelsen af de øvrige kreditorers interesser. De to kreditorer gjorde således gældende, at kuratorerne i O.W. Cargo Denmark A/S var inhabile qua deres kuratorhverv i de øvrige selskaber i OW Bunker koncernen.

Aalborg skifterets kendelse af 12. april 2016 fastslår, at kuratorerne ikke kan antages at have en personlig interesse i, at det ene bo stilles bedre end det andet bo. Det forhold, at kuratorerne foretager prøvelse af et internt krav mellem to konkursboer, der har været koncernforbundne, kan ikke i sig selv medføre at kuratorerne er inhabile.

Henset hertil forelå der ikke kuratorinhabilitet.

Advokat og partner, Pernille Bigaard, udgør en del af kuratellet i konkursboet efter O.W. Cargo Denmark A/S.

Seneste nyt om Insolvens og Rekonstruktion

Insolvens og Rekonstruktion