Det var berettiget at bortvise en salgschef, som havde slettet vigtige filer

Bortvisning af en salgschef var berettiget, eftersom salgschefen med overlæg havde slettet vigtige filer fra virksomhedens IT-system. Vestre Landsrets dom af 24. juni 2016.

Sagen handlede om en medarbejder, der var ansat som salgschef i en campingvirksomhed. Medarbejderen følte sig presset på arbejdet og ønskede en ugentlig fridag. Arbejdsgiveren var indforstået hermed, men parterne kunne ikke blive enige om vilkårene herfor. Den ansatte blev efterfølgende sygemeldt med stress kort tid før virksomhedens højsæson. 

I forbindelse med sygemeldingen kom det frem, at den ansatte i affekt havde slettet vigtige filer fra virksomhedens IT-system. Filerne lod sig ikke genskabe. På baggrund af sletningen valgte arbejdsgiveren at bortvise den ansatte.

Det centrale spørgsmål under sagen var, om det kunne bevises, at den ansatte havde slettet de vigtige filer med vilje. Landsretten fandt efter en samlet vurdering af vidne- og ekspertforklaringerne, at dette var tilfældet. På denne baggrund var bortvisningen berettiget.

Medarbejderen påstod sig endvidere berettiget til godtgørelse for et mangelfuldt ansættelsesbevis, eftersom mulighederne for personalekøb af varer i virksomheden ikke fremgik af medarbejderens ansættelsesbevis.

Landsretten tiltrådte byrettens synspunkt om, at adgang til personalekøb af virksomhedens varer ikke er så væsentligt et ansættelsesvilkår, at dette skal fremgå af ansættelsesbeviset. Derfor var den ansatte ikke berettiget til godtgørelse for et påstået mangelfuldt ansættelsesbevis.

Dommen viser, at en medarbejder naturligvis kan bortvises, hvis han med vilje sletter filer, som er vigtige for virksomhedens drift. Desuden viser dommen, at adgang til personalekøb af virksomhedens varer ikke er et så væsentligt ansættelsesvilkår, at dette skal fremgå af ansættelsesbeviset.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret