Ny vejledning om anonymisering af persondata

Datatilsynet har offentliggjort en tekst, som angiver principperne for, hvornår oplysninger er tilstrækkeligt anonymiserede til, at de ikke er omfattet af reglerne om persondata.

Persondataloven gælder for behandling af personoplysninger - dog gælder reglerne ikke for oplysninger, som er anonymiserede i en sådan grad, at det ikke er muligt at henføre oplysningerne til  den enkelte person.

Håndtering og opbevaring af personoplysninger er omfattet af en række krav, som bliver skærpet yderligere med persondataforordningen. Datatilsynet har med den nye tekst sammenfattet principperne for den uigenkaldelige af-identificering af data, som er nødvendig, hvis oplysninger skal falde uden for persondatalovens område.

Se Datatilsynets vejledningstekst om "Anonymisering af personoplysninger"

Persondataretligt Forum

For at følge, analysere og understøtte udviklingen af persondataretten har Plesner lanceret Persondataretligt Forum. Formålet er at skabe et uformelt rum, hvor praktikere og teoretikere mødes for at opnå ny viden og inspiration og drøfte de seneste udviklinger, udfordringer og problemstillinger, som persondataretten giver anledning til.

Læs mere og tilmeld dig Persondataretligt Forum

Seneste nyt om Persondata

Persondata