Svært med principielle afgørelser om markedsføring

To domme fra Højesteret viser, at det er vanskeligt at træffe principielle afgørelser på markedsføringslovens område.

Advokat, partner Søren Stenderup Jensen har skrevet en artikel om to højesteretsdomme (U 2015.2565 H og U 2015.3331 H)  i Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 2 - maj 2016.

Begge domme tager stilling til dokumentationskravet i markedsføringslovens paragraf 3 stk. 3, og afgørelserne peger i forskellig retning. De to afgørelser viser dermed, hvor svært det er at få truffet principielle afgørelser om regler for markedsføring.

Læs hele artiklen "Dokumentation, sandsynliggørelse eller indikation?"

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret