8 gode råd om de nye persondataregler

EU har fastsat den præcise dato for, hvornår persondataforordningen træder endegyldigt i kraft. Den toårige implementeringsperiode betyder, at danske virksomheder og myndigheder har frem til den 25. maj 2018 til at komme i mål og leve op til de mange nye og strammere persondataregler. Plesner giver otte gode råd til, hvordan opgaven bør gribes an.

Persondataforordningen har et meget bredt anvendelsesområde, og den får store konsekvenser for danske virksomheder og myndigheder. Plesner opfordrer som hidtil til, at man skynder sig langsomt: Tag fat på opgaven med det samme, sådan at implementeringen af forordningen kan ske stille og roligt hen over de næste to år. Som det første bør man få skabt sig et komplet overblik over de persondata, som organisationen er i besiddelse af og skal beskytte.

Arbejdet med implementeringen vil i sagens natur være meget individuelt for de forskellige virksomheder og myndigheder. Plesner kan dog allerede nu se fra de første projekter vedrørende forordningen, at mange har betydeligt flere persondata, end de umiddelbart troede, og at disse persondata bruges i meget stort omfang.

8 gode råd

Det bliver et omfattende arbejde at skulle leve op til forordningen. Plesners Persondata Team giver otte gode råd til, hvordan virksomheder og organisationer skridt for skridt bør gå i gang med opgaven.

Læs "8 skridt... Bliv klar til de nye persondataregler"

Seneste nyt om Persondata

Persondata