Ny vejledning - evalueringsmodeller i offentlige indkøb

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 11. marts 2016 udgivet en vejledning om brug og tilrettelæggelse af evalueringsmodeller i offentlige indkøb.

Det er med den nye udbudslovs paragraf 160 ikrafttræden den 1. januar 2016 blevet obligatorisk for offentlige ordregivere allerede i udbudsmaterialet at beskrive den evalueringsmodel, der påtænkes anvendt til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Hensigten med de nye regler er at øge gennemsigtigheden i offentlige udbud, men de indebærer samtidig en række udfordringer for ordregiverne, bl.a. fordi modellen er bindende (og derfor gør tilbudsevalueringen mindre fleksibel), medmindre der i udbudsmaterialet er taget højde for alternative modeller.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning indeholder en redegørelse for de retlige rammer for tilbudsevalueringen og en række praktiske råd til, hvordan man eksempelvis vælger mellem forskellige modeller, hvordan man tilrettelægger en evalueringsmodel, hvilke typer evalueringsmodeller der er passende for forskellige typer indkøb, under hvilke omstændigheder man kan anvende alternative evalueringsmodeller samt en lang række andre forhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har endvidere udarbejdet en ”Metodeberegner”, der kan bruges som støtteværktøj til at afgøre, hvilken model man bør anvende og til at teste og sammenligne forskellige evalueringsmodeller.

Vejledningen og modellen kan findes her 


Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret