Nye regler - stikprøveeftersyn af konkursboer

Justitsministeriet har den 12. februar 2016 vedtaget Bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Bekendtgørelsen fastslår i vid udstrækning den allerede gældende retsstilling om, hvorledes et konkursbos midler skal håndteres af kurator.

Som noget nyt giver bekendtgørelsen skifteretterne mulighed for at udtage boer til eftersyn stikprøvevis. Ved eftersynet skal det påses, at boets midler er til stede, og at midlerne forvaltes og administreres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen.

Skifteretten kan foretage eftersynet på kurators kontor eller pålægge kurator at møde i skifteretten med boets dokumenter, og kurator skal meddele skifteretten enhver oplysning vedrørende boets forhold, som skifteretten måtte ønske i forbindelse med eftersynet.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2016.

Læs "Bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer"

Seneste nyt om Insolvens og Rekonstruktion

Insolvens og Rekonstruktion