Ikke tilladt at udføre ulønnet bestyrelsesarbejde i konkurrerende virksomhed

En virksomheds bortvisning af en medarbejder, som følge af medarbejderens ulønnede bestyrelsesarbejde i en konkurrerende virksomhed, var berettiget. Vestre Landsrets dom af 5. februar 2016.

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt en medarbejder havde handlet illoyalt over for sin tidligere arbejdsgiver, da han under sin fritstillingsperiode blev medlem af bestyrelsen i en anden virksomhed. I fratrædelsesaftalen mellem medarbejderen og den tidligere arbejdsgiver var det aftalt, at medarbejderen ikke var berettiget til at engagere sig i en helt eller delvist konkurrerende virksomhed.

Retten fandt, at medarbejderens tidligere arbejdsgiver havde godtgjort, at denne var i konkurrence med den anden virksomhed, hos hvem medarbejderen nu var medlem af bestyrelsen, og at konkurrencen mellem de to virksomheder havde været af væsentlig betydning.
I den periode, hvor medarbejderen var fritstillet, men fik løn fra sin tidligere arbejdsgiver, havde denne i kraft af sin ledende stilling og betydelige viden om interne forhold i virksomheden en skærpet pligt til ikke at virke for en konkurrerende virksomheds interesser.

Som udgangspunkt lever en ledende medarbejder ikke op til denne loyalitetspligt, når denne, samtidig med at vedkommende modtager løn fra den tidligere arbejdsgiver, bliver medlem af bestyrelsen af en konkurrerende virksomhed. Landsretten fastslog, at dette udgangspunkt også må gælde, selv om den pågældende ikke fik løn for sin indsats i bestyrelsen, og selv om det ikke nærmere kunne påvises, hvad den konkrete indsats i bestyrelsen bestod i.

Medarbejderen havde herefter ikke påvist omstændigheder, der kunne give anledning til at fravige det nævnte udgangspunkt. Endvidere havde medarbejderen ikke anmodet den tidligere arbejdsgiver om tilladelse til at indtræde i bestyrelsen i den konkurrerende virksomhed.

Det var således berettiget, at medarbejderen var blevet bortvist af sin tidligere arbejdsgiver.

Dommen viser, at vurderingen af medarbejderens loyalitetspligt i forhold til bortvisning kan skærpes, hvis der er tale om konkurrerende virksomheder.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret