Lovforslag til lov om ansættelsesklausuler er nu genfremsat

Som ventet, efter regeringens lancering af lovprogrammet for 2015/2016, er lovforslaget til en ny lov om ansættelsesklausuler nu blevet genfremsat i Folketinget.

Forslaget blev fremsat af beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen og er i det væsentlige en genfremsættelse af lovforslag L 196, forslag til lov om ansættelsesklausuler, som forhenværende beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen fremsatte i april 2015. Pågældende lovforslag bortfaldt som følge af udskrivelsen af folketingsvalget.

Formålet med lovforslaget er at begrænse brugen af ansættelsesklausuler for at lette adgangen for ansatte til at skifte job og bruge deres viden og kompetencer hos en ny arbejdsgiver. De nye regler vil således gælde for alle ansættelsesforhold, hvor der gøres brug af ansættelsesklausuler, herunder direktører.

Lovforslaget giver fortsat virksomhederne mulighed for at beskytte deres forretningshemmeligheder ved brug af kunde- og konkurrenceklausuler, men strammer dog betingelserne for at bruge klausulerne. Bl.a. kan en klausul først gøres gældende efter 6 måneders ansættelse og kan maksimalt vare i 12 måneder efter, at medarbejderen har fratrådt sin stilling. Tilmed justeres kompensationsreglerne, hvilket samlet set skal motivere virksomhederne til at vælge kortvarige ansættelsesklausuler og i det hele taget begrænse brugen af disse.

Forslaget medfører herudover, at nye aftaler om jobklausuler forbydes, medens eksisterende aftaler om jobklausuler gøres ugyldige efter en overgangsperiode på 5 år regnet fra lovens ikrafttræden. Forslaget åbner dog op for, at de nye regler kan fraviges ved kollektiv overenskomst, og at eksisterende overenskomstmæssige regler om ansættelsesklausuler kan videreføres.

Loven har virkning for aftaler om ansættelsesklausuler, der indgås den 1. januar 2016 eller senere. Loven finder derimod ikke anvendelse på aftaler om kunde- og konkurrenceklausuler indgået før dette tidspunkt, og sådanne aftaler reguleres dermed af de hidtil gældende regler.

Såfremt forslaget vedtages, træder loven i kraft den 1. januar 2016.

Vi følger naturligvis op, når reglerne måtte blive vedtaget.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret