Højesteret ophæver fogedforbud, som var for vidtgående

Højesteret har den 6. november 2015 stadfæstet landsrettens afgørelse, hvorefter et nedlagt fogedforbud vedrørende beskyttelse af en virksomheds erhvervshemmeligheder var for vidtgående og blev derfor ophævet som ikke lovligt foretaget.

Fogedforbuddet var blevet nedlagt, idet en salgsdirektør 8 dage inden sin opsigelse havde overført en stor mængde filer fra virksomhedens IT-system til cd-rom'er uden virksomhedens viden og samtykke. Fogedforbuddet var som udgangspunkt nedlagt med rette, idet salgsdirektøren ved at have overført materiale fra virksomhedens IT-system på utilbørlig måde havde skaffet sig rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder i strid med markedsføringslovens § 19, stk. 1.

Det nedlagte fogedforbud forbød imidlertid salgsdirektøren helt generelt at beskæftige sig med indkøb og afsætning af carrageenan- og alginatblandinger (fødevaretilsætningsstoffer), som han havde beskæftiget sig med både før og efter ansættelsen, hvilket Højesteret anså for at være for vidtgående.

Højesteret lagde i den forbindelse vægt på, at forbuddet reelt bevirkede, at salgsdirektøren blev afskåret fra at udøve konkurrerende virksomhed, selv om han ikke havde påtaget sig en konkurrenceklausul, samt at den konkurrencemæssige situation på markedet betød, at det var sædvanligt, at konkurrenter analyserer og efterligner hinandens produkter indenfor forholdsvise korte tidshorisonter, hvorfor forbuddets varighed på 3 år fra tidspunktet fra salgsdirektørens fratrædelse var for vidtgående.

Fogedforbuddet blev således ophævet og beslaglæggelsen, som var foretaget som følge heraf, var ikke lovlig.

Seneste nyt om Teknologi & Outsourcing

Teknologi og Outsourcing