Overtagelse af leverendørs medarbejdere kan udgøre en virksomhedsoverdragelse

Overtagelsen af en del af underleverandørens rengøringsmedarbejdere udgjorde en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. Arbejdsrettens dom af 24. september 2015.

Sagen drejede sig om en virksomhed, der leverede rengøringsydelser til metroen. Til at varetage opgaven gjorde virksomheden brug af en underleverandør, der leverede arbejdskraften. Virksomheden stillede materialer til rådighed.

På grund af underleverandørens misligholdelse ophævede virksomheden kontrakten i marts 2012 og overtog rengøringsopgaven. Virksomheden tilbød en række af underleverandørens medarbejdere ansættelse, ligesom de blev opfordret til at opsige deres stilling hos underleverandøren. 26 ud af underleverandørens lidt over 50 medarbejdere, der var ansat til opgaven, tog imod tilbuddet.

En fagforening rejste efter underleverandørens konkurs krav mod virksomheden for manglende betaling af løn mv. for to af medarbejderne. Spørgsmålet var, hvorvidt virksomhedens overtagelse af medarbejderne udgjorde en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand, og virksomheden derfor hæftede for den manglende betaling af løn m.v.

Arbejdsretten fandt, at virksomhedens overtagne medarbejderstab udgjorde en organiseret helhed af lønmodtagere, som specielt og i længere tid havde varetaget opgaven i fælleskab, hvilket gjorde det muligt at udøve en økonomisk virksomhed med et selvstændigt formål. Arbejdsretten udtalte, at denne vurdering blev understøttet af, at virksomheden næppe havde været i stand til at videreføre virksomheden og undgå kontraktbrud i forhold til metroselskabet, såfremt virksomheden ikke havde overtaget medarbejderne. Arbejdsretten fandt på denne baggrund, at virksomhedens overtagelse af medarbejderne udgjorde en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand, hvorfor virksomheden hæftede for den manglende betaling til medarbejderne.

Det forhold, at de overtagne medarbejdere udgjorde lidt mindre end halvdelen af underleverandørens medarbejderstab, kunne ikke føre til en anden vurdering. Heller ikke det faktum, at virksomheden anså sig forpligtet til at overtage underleverandørens virksomhed som følge af underleverandørens konkurs kunne føre til noget andet, da det efter EU-Domstolens praksis ikke er afgørende, hvad baggrunden for, at der sker en virksomhedsoverdragelse er. Endelig var det uden betydning, at de overtagne medarbejdere forinden overtagelsen havde opsagt deres stilling hos underleverandøren, da jo netop alene var sket, fordi virksomheden krævede det. Virksomheden var derfor forpligtet til at betale løn mv. som den konkursramte underentreprenør ikke havde betalt.

Dommen viser, at en virksomheds overtagelse af lidt under halvdelen af en underentreprenørs medarbejdere kan udgøre en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand, når underentreprenørens virksomhed består hovedsageligt eller udelukkende af levering af arbejdskraft, og når medarbejderne fortsætter med at udføre det samme arbejde som hidtil.


Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret