Offentliggørelse af regeringens lovprogram for 2015/2016

Regeringen har nu offentliggjort deres lovprogram for 2015/2016.

Finanstilsynet har foretaget en ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Bekendtgørelsen er endvidere omdøbt til bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS, der afspejler bekendtgørelsens anvendelsesområde. Bekendtgørelsen er ajourført til udviklingen på investeringsforeningsområdet og Finanstilsynets øvrige regnskabsbekendtgørelser.

Regeringens lovprogram for 2015/2016 indeholder en række forslag, der har betydning for det ansættelsesretlige område.

Et af de væsentligste punkter er genfremsættelse af lovforslaget om ansættelsesklausuler, som blev fremsat under den tidligere regering. Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2015.

Derudover indeholder lovprogrammet et forslag om ændring af deltidsloven, således at den bringes i overensstemmelse med deltidsdirektivets formål om, at deltidsansatte ikke må behandles mindre gunstigt end sammenlignelige fuldtidsansatte og lovforslag om ændring af udstationeringsloven med henblik på at implementere håndhævelsesdirektivet. Det forventes, at disse lovforslag bliver fremsat i henholdsvis december 2015 og januar 2016.

Plesner følger naturligvis udviklingen i lovgivningsprocessen, og følger op, når der er nyt.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret