Medarbejder bundet af forlig om fratrædelsesvilkår

En aftale om fratrædelsesvilkår indgået mellem arbejdsgiver og fagforeningen var bindende for en medarbejder. Det kom Retten i Lyngby frem til ved en afgørelse af 29. september 2015.

Sagen drejede sig om en medarbejder, der sammen med en række andre medarbejdere, var blevet opsagt efter, at virksomheden havde valgt at nedlægge tre regionskontorer, herunder det kontor hvor medarbejderen arbejdede.

I forbindelse med nedlæggelsen af regionskontorerne blev der indledt drøftelser mellem medarbejderens fagforening og virksomheden om de påtænkte opsigelser, hvilket resulterede i en aftale om fratrædelsesvilkår. Medarbejderen var imidlertid ikke tilfreds med aftalen og lagde efterfølgende sag an om usaglig opsigelse, da hun mente, at virksomheden havde haft en pligt til at omskole og omplacere hende til et andet kontor.

Retten lagde indledningsvist til grund, at medarbejderens rettigheder efter aftalen om fratrædelsesvilkår lå væsentligt ud over de rettigheder, som medarbejderen havde efter sin overenskomst og funktionærloven.

Dernæst fandt retten, at aftalen om fratrædelsesvilkår - for blandt andre medarbejderen - havde som grundlag, at afskedigelsen af medarbejderen var saglig begrundet, eftersom fagforeningen på intet tidspunkt under møderne med virksomheden havde givet udtryk for dette, ligesom en faglig konsulent fra fagforeningen ved dennes forklaring i retten ikke havde givet udtryk for, at hun eller fagforeningen anså eller havde anset afskedigelsen som usaglig.

Retten udtalte derefter, at medarbejderens advokat først havde fremsat indsigelse næsten to måneder efter udløbet af medarbejderens opsigelsesperiode, og på dette tidspunkt havde medarbejderen oppebåret samtlige af de fordele, som fagforeningen havde forhandlet hjem til hende, hvilket efter rettens vurdering oversteg værdien af en godtgørelse for usaglig afskedigelse. Under disse omstændigheder fandt retten, at medarbejderen var endeligt bundet af aftalen om fratrædelsesvilkår, som hendes forhandlingsberettigede fagforening indgik på vegne af hende. Medarbejderen var derfor afskåret fra at kræve godtgørelse for usaglig opsigelse. Den omstændighed, at fagforeningen havde forhandlet med virksomheden om en yderligere godtgørelse, som følge af en overtrædelse af pligten til at informere den lokale fagforenings afdeling om opsigelserne, kunne ikke føre til en anden vurdering.

Dommen viser, at et forlig om fratrædelsesvilkår er bindende for en medarbejder, der er repræsenteret af sin fagforening, også selvom medarbejderen ikke har deltaget i forhandlingerne og ikke er enig i forliget.  

Plesner repræsenterede arbejdsgiveren for byretten.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret