Direktøren der lønregulerede sig selv

En direktør skulle tilbagebetale uretmæssige hævninger af selskabs midler til privat brug samt uretmæssig løn- og bonusregulering. Det fandt Retten i Viborg ved dom af 22. oktober 2015

Sagen omhandlede en direktør, der havde været ansat i et selskab fra 1. januar 2012 til den 31. marts 2014. I forbindelse med kasseeftersyn i december 2013 fandt selskabets revisor en række uregelmæssigheder, da direktøren under ansættelsen havde lønreguleret sig selv, udbetalt bonus samt anvendt selskabets midler til privat brug.

Det fremgik af direktørens kontrakt, at han kunne stige med 15.000 kr. om måneden i løn samt opnå en årlig bonus på 100.000 kr., såfremt han opnåede nogle i kontrakten fastsatte målsætninger for selskabet. Direktøren vurderede selv, at han under ansættelsen opfyldte betingelserne for at udløse bonus og løn i henhold til kontrakten, og regulerede derfor sin løn samt udbetalte en bonus på 40.000 kr.

Direktøren deltog desuden på en arbejdsrelateret messe i Las Vegas. Direktøren valgte at medbringe "messepiger" fra Danmark samt sin samlever og indkøbte desuden 2 par bukser for selskabets midler til brug på messen.

Retten lagde til grund, at lønstigningerne ud over 5.000 kr. månedligt, der var anerkendt af selskabet, og udbetalingen af bonussen ikke var godkendt af bestyrelsen, og at direktøren ikke havde godtgjort, at betingelserne for udbetalingerne var opfyldt. Direktøren var derfor forpligtet til at tilbagebetale det for meget udbetalte til selskabet.

Retten fandt det desuden ikke godtgjort, at messen i Las Vegas skulle have været forbundet med udgifter for selskabet, og selskabet skulle derfor ikke afholde udgifterne til messepigerne. Direktøren havde ligeledes ikke godtgjort, at indkøbet af to par herrebukser, der typisk er en privatudgift, var godkendt af bestyrelsen eller var en arbejdsrelateret udgift. Direktøren blev derfor pålagt at betale disse udgifter.

Plesner førte sagen for selskabet. Dommen kan rekvireres hos undertegnede.

Dommen viser, at direktører kan blive pålagt tilbagebetaling af betydelige beløb, hvis beløbene er anvendt eller hævet uretmæssigt og/eller uden bestyrelsens godkendelse

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret