Brud på brevhemmeligheden ved læsning af ansats SMS'er

"SMS-sagen": Aarhus Havn blev dømt for brud på brevhemmeligheden og for uberettiget at have læst ansattes private sms'er.

Sagen, der blev rejst af Anklagemyndigheden, drejede sig om lovligheden af, at Aarhus Havn gennemlæste ansattes sms'er.

I sagen var to personer tiltalt for brud på brevhemmeligheden og for uberettiget adgang til andres it-oplysninger, idet de i perioden omkring den 23. oktober til den 10. november 2012 havde læst sms-korrespondance med tilhørende modtager- og afsenderinformationer på en mobiltelefon tilhørende kranfører og sikkerhedsrepræsentant hos Aarhus Havn, A.

A afleverede sin telefon til Aarhus Havn i oktober 2012, idet den skulle udskiftes. Telefonen blev efter indleveringen gennemgået for at se, om den var klar til en ny bruger.  I den forbindelse blev det opdaget, at telefonen indeholdt en del sms-beskeder, der ikke var blevet slettet før indleveringen. Den daværende havnedirektør foranledigede efterfølgende, at den daværende tekniske chef og områdechef for kranførerne gennemlæste korrespondancen, som senere blev brugt i forbindelse med personalesager mod blandt andre A.

Forud for gennemlæsningen af sms-korrespondancen fremkom Aarhus kommunes juridiske afdeling med et notat indeholdende en vurdering af lovligheden af bl.a. at anvende de i telefonen indeholdte sms-korrespondancer til eventuelle ansættelsesretlige sanktioner mod A og to andre ansatte. Gennemgangen af de ansattes sms'er fandtes hverken at udgøre et brud på brevhemmeligheden i straffeloven eller at stride mod god databehandlingsskik. Aarhus Havn valgte efterfølgende at gøre brug af den information, der var fremkommet ved gennemlæsningen af sms'erne.

Retten i Aarhus fastslog indledningsvist, at sms-korrespondance på en mobiltelefon - i lighed med breve og emails - må betegnes som "lukkede meddelelser" og at A ikke ved aflevering af telefonen kunne anses for at have givet afkald på beskyttelse af brevhemmeligheden.

Havnens arbejdsmiljø og driften var i den pågældende periode påvirket af en konflikt ml. Aarhus Havns ledelse og gruppen af kranførere. Retten lagde dog til grund, at ledelsen ikke havde truffet nogen generel beslutning om at forsøge at afdække problemernes årsag ved eksempelvis af gennemgå korrespondance ml. kranførerne. Da der ikke var nogen specifik mistanke rettet mod A, konkluderede retten, at adgangen til A's telefon opstod tilfældigt og ikke som led i en nøje planlagt proces fra ledelsens side.

Læsningen af sms-korrespondancen var således uberettiget og Retten fandt dermed de to ledelsesmedlemmer og Aarhus Havn skyldige i overtrædelse af straffeloven for den begåede overtrædelse. Retten lod dog straffen bortfalde for alle de tiltalte med henvisning til (i) at der først blev rejst sigtelse umiddelbart før forældelsesfristens udløb (ii) at sagen havde haft et langt forløb, og (iii) at ledelsen havde rådført sig med kommunens jurister forud for handlingen, hvilke udgjorde sådanne særligt formildende omstændigheder, som kræves for strafbortfald.

Dommen viser, at sms'er på en ansats arbejdstelefon er beskyttede af brevhemmeligheden, og at en arbejdsgiver derfor aldrig bør sætte sig i besiddelse af oplysninger ved brug af en ansats sms-korrespondance - heller ikke selvom telefonen og brug af denne er betalt af arbejdsgiver.

Når det er sagt, så kunne sagen muligvis have fået et andet udfald, hvis den ansatte havde fået forbud mod at anvende mobiltelefonen privat.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret