3 års konkurskarantæne uagtet lille kreditormasse

En tidligere direktør i en konkursramt virksomhed er blevet pålagt konkurskarantæne i tre år af Sø- og Handelsretten. Den nye kendelse viser, at der også i sager med en relativ lille kreditormasse (på ca. kr. 80.000) kan pålægges konkurskarantæne, hvis retten vurderer, at der er handlet groft uforsvarligt. Plesner har varetaget hvervet som kurator i sagen.

Det konkursramte selskab drev i tiden forud for konkursen entreprenørvirksomhed, og i den forbindelse lejede selskabet polsk arbejdskraft til at udføre selskabets opgaver.
 
Efter konkursdekretets afsigelse blev selskabets bogføringsmateriale ikke udleveret til kurator, idet selskabets bilagsmateriale ifølge den tidligere direktør var sendt til Bosnien med henblik på at få forestået bogføringen der.
 
Kurator konstaterede i forbindelse med bobehandlingen, at selskabet systematisk var blevet tømt for samtlige af selskabets likvide midler på bankkontoen, dels ved kontantudbetalinger og overførsler til direktørens private bankkonto, dels ved utallige uidentificerbare korttransaktioner.

Krav i boet for 80.000 kr.

Der var anmeldt krav i boet for ca. kr. 80.000, hvoraf SKAT havde anmeldt et krav på ca. kr. 37.000 for primært manglende afregning af moms og afgifter.
 
Ifølge kurator var selskabets momspligtige aktiviteter ikke korrekt indberettet til SKAT, ligesom reglerne om indeholdelse og afregning af A-skat og AM-bidrag var overtrådt.
 
Selskabets direktør anerkendte efter anlæggelse af konkurskarantæne-sag, at selskabets bankkonto tillige var anvendt i privat regi.

Tre års konkurskarantæne

Sø- og Handelsretten fastslog, at der var sket overtrædelser af bogføringslovens regler. Endvidere fandt retten, at selskabets midler var forbrugt til formål uvedkommende for selskabet, og selskabet havde undladt at foretage korrekte indberetninger og afregning til SKAT vedrørende moms såvel som skat.
 
Uagtet at der alene var anmeldt krav i boet for ca. kr. 80.000, fandt retten, at direktørens samlede adfærd var at betragte som groft uforsvarlig forretningsførelse. Direktøren fandtes derfor at være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, og direktøren blev pålagt karantæne fra at deltage i ledelsen af en virksomhed (konkurskarantæne) i tre år.
 
Kendelsen viser, at der også i tilfælde, hvor kreditormassen er relativ lille, kan pålægges konkurskarantæne, når blot den samlede, udviste adfærd kan betegnes som groft uforsvarlig.
 
Se hele afgørelsen her (PDF)

Seneste nyt om Insolvens og Rekonstruktion

Insolvens og Rekonstruktion