Tidligere direktør pålagt 3 års konkurskarantæne

En tidligere direktør er blevet pålagt 3 års konkurskarantæne i en sag, hvor Plesner har varetaget kuratorhvervet.

Det konkursramte selskab drev i tiden forud for konkursen virksomhed med udvikling og montering af betondækskonstruktioner, og selskabet ses at have varetaget en entreprise i forbindelse med bygningen af DR-byen. Selskabets primære drift blev indstillet i 2004, og selskabet har herefter alene eksisteret, som følge af en voldgiftssag anlagt af DR mod selskabet vedrørende fejl og mangler ved entreprisearbejdet.
 
Direktøren havde smidt samtlige af selskabets forretningspapirer, herunder selskabets bogføring, ud. Kreditorerne var påført tab for samlet ca. kr. 85 mio., og selskabet var på konkurstidspunktet uden nævneværdige aktiver. De i konkursboet anmeldte krav på ca. kr. 85 mio. stammede næsten udelukkende fra to regreskrav fra selskabets forsikringsselskaber. 

Direktøren havde ud over ovenstående tilsyneladende drevet selskabet fornuftigt og i overensstemmelse med gældende love og regler.
 
Skifteretten fandt, at bogføringsloven var overtrådt og henviste til, at der var lidt betydelige tab hos kreditorerne, hvorfor den tidligere direktør fandtes uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed og blev pålagt konkurskarantæne i 3 år. 

Afgørelsen viser, at selv enkeltstående lovovertrædelser af tilstrækkelig grovhed kan udløse konkurskarantæne.
 
Spørgsmål vedrørende kendelsen kan stiles til advokat Victoria Grevit Eriksen eller advokatfuldmægtig Tobias Weibel.

Seneste nyt om Insolvens og Rekonstruktion

Insolvens og Rekonstruktion