Flere virksomheder har vedtaget bøder for bindende videresalgspriser

Virksomhederne Variant A/S og ActionSportGames A/S har vedtaget bøder for at fastsætte bindende videresalgspriser.

Variant A/S ("Variant") er en større dansk trailerproducent. I en periode på ca. to måneder frem til den 6. oktober 2010 har en sælger, der er ansat hos Variant, indgået aftale med en af Variants forhandlere om den pris, som forhandleren skulle anvende ved sit videresalg til forbrugerne.

Variant har vedtaget en bøde på DKK 400.000 for denne overtrædelse. KFST har ved fastsættelsen af bøden lagt vægt på, at Variant alene har indgået aftale med en enkelt forhandler, at overtrædelsen er af kort varighed, og at Variant derudover har samarbejdet med KFST om sagens oplysning.

Læs bødevedtagelsen her.

ActionSportGames A/S ("ASG") er en dansk leverandør af udstyr til hardball. I en periode på omkring et år fra 2011 til 2012 har ASG indgået aftaler med sine forhandlere om, at forhandlerne skulle overholde de af ASG fastsatte priser på hardballudstyr i forbindelse med videresalg til forbrugerne. ASG har vedtaget et bødeforelæg på DKK 320.000 for denne overtrædelse.

Læs bødevedtagelsen her.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret