Yderst begrænset beskyttelse for beskrivende varemærker

Sø- og Handelsretten afsagde den 8. maj 2015 dom i en varemærkesag mellem Evonik Degussa GmbH, indehaver af ordmærket PROCTECTOSIL og samtidig en af verdens førende virksomheder inden for specialkemikaliebranchen, og Proctectos A/S, en mindre dansk virksomhed med speciale inden for imprægnering og overfladebeskyttelse af murværk samt fjernelse af grafitti.

Til trods for at varemærket PROTECTOS indgik i sin helhed i varemærket PROTECTOSIL, fandt Sø- og Handelsretten, at der var en lav grad af lighed mellem de to varemærker. Retten har ved sin vurdering lagt vægt på, at endelserne 'OS' og 'OSIL' ligger både auditivt og visuelt langt fra hinanden, og at de to selskaber ikke kunne anses for at være konkurrerende, ligesom deres produkter og ydelser ikke var af lignende art, og deres kundekreds var i væsentlig grad forskellig. Desuden fandtes der ikke grundlag for at antage, at varemærket PROTECTOSIL har opnået et sådan kendskabsgrad i branchen, at der tilkommer varemærket PROTECTOSIL en udvidet beskyttelse.

På denne bagrund og efter en helhedsbedømmelse fandt retten, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem varemærkerne PROTECTOSIL og PROTECTOS. Protectos' ordmærke, selskabsnavn og domænenavn krænkede derfor ikke Evoniks varemærkerettigheder.

Seneste nyt om Teknologi & Outsourcing

Teknologi og Outsourcing