Ingen lov om ansættelsesklausuler i denne omgang

Lovforslag til lov om ansættelsesklausuler er bortfaldet som følge af, at der blev udskrevet folketingsvalg.

Med statsministerens udskrivelse af valg til Folketinget den 27. maj 2015 bortfaldt alle endnu ikke vedtagne lovforslag, herunder også lovforslag L 196 til lov om ansættelsesklausuler, der ville være trådt i kraft den 1. juli 2015.

Som bekendt nåede Regeringen, inden der blev udskrevet valg til folketinget, at fremsætte forslag til lov om ansættelsesklausuler, som samlede al regulering af ansættelsesklausuler i én lovgivning. Lovforslaget havde til formål at begrænse og regulere brugen af ansættelsesklausuler og at indføre et forbud mod at indgå aftaler om jobklausuler med få undtagelser.

Det må forventes, at lovforslaget genfremsættes af den nye regering i efteråret 2015.

Plesner følger udviklingen i lovgivningsprocessen og følger op, når der er noget nyt om lovforslaget.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret