Slagsmål mellem udbydere af Mini MBA uddannelser

Sø- og Handelsretten afsagde den 26. marts 2015 dom i en sag mellem Probana Business School og IME. Probana har siden 2010 udbudt i Danmark deres såkaldte Mini MBA Diplomlederuddannelse og har brugt betydelige summer på markedsføringen af uddannelsen. IME begyndte i 2014 i Danmark at markedsføre deres egen Mini MBA uddannelse.

Probana reagerede på IME's udbud af en konkurrerende uddannelse ved blandt andet at udsende til offentligheden følgende beskeder:

"ADVARSEL: Pas på Copycats - Kun PROBANA må udbyde Mini MBA - Diplomeder

Vi har erfaret, at en "fupvirksomhed" nu forsøger at markedsføre sig med en uddannelse med sloganet: "den klassiske Mini MBA"... Vi advarer alle mht dette ... DET ER KUN PROBANA, SOM HAR RET TIL AT UDBYDE DEN KENDTE MINI MBA - DIPLOMLEDER (DIP) UDDANNELSE I DANMARK - ..."

"... ADVARSEL

Probana Business School sælger 95% af alle Mini MBA-uddannelser i Danmark. Resten er kopier. Vi kan forstå, at vi nu bliver kopieret af en lille virksomhed, der hedder IME, og vi vil gerne sende en advarsel i den forbindelse. IME er, så vidt vi kan se, ejet af en så desperat kollega i branchen, der nu forsøger sig med vores koncepter. Vores advokat har sagsøgt IME, da de har benyttet PROBANA Business Schools markedsføring - Bl.a. på Google. Vi vil gerne understrege, at IME intet har med den kendte Mini MBA - Diplomleder (DIP) at gøre!!! Den rigtige Mini MBA er at finde her.

Denne advarsel udsendes, da vi har flere kunder, som desværre er gået galt i byen og nu er i chok over, de skal sidde i små lokaler ude på Nørrebro, i stedet for resten af Mini MBA-deltagerne inde på Marriott Hotel og Radisson Blu. IME har ikke fuldført et eneste helt Mini MBA-hold endnu. ..."

Probana havde sågar skrevet emails til deres tidligere og igangværende studerende, hvor de studerende blev tilbudt en flaske champagne, hvis de skrev email til Probana, hvori skulle fremgå, at IME har kopieret Probana, og at uddannelserne er forvekslelige.

IME havde til gengæld købt Probana som Google Adword, hvilket havde udløst et par reklamer for IME ved søgninger på "Probana". Herudover havde IME's stifter i et par blogindlæg antydet kritik af Probanas Mini MBA uddannelse og havde lavet en testimonial på sin hjemmeside, der mindede om et testimonial fra Probanas hjemmeside.

Probanas udtalelser blev fundet at have krænket markedsføringslovens bestemmelser, ligesom at IME's brug af Probana som Google AdWord tillige blev fundet at udgøre en krænkelse af god markedsføringsskik.

Sø- og Handelsretten valgte i et vist omfang at sidestille parternes handlinger: "retorikken mellem parterne var meget hård, også på flere forskellige offentlige websites, og at begge parter har forsøgt at gå helt til stregen i forhold til tilladelig markedsføring og omtale af hinanden".

Eftersom IME herudover ikke kunne dokumentere en omsætningsnedgang eller en markedsforstyrrelse, blev IME kun tildelt 15.000 kr. i sagsomkostninger.

Det forekommer overraskende, at retten ikke tillægger det større betydning, den gradsforskel der må siges at være mellem parternes handlinger. At offentligt kalde en nystartet konkurrent for "desperat", "copycat" og for en "fupvirksomhed" og at tilbyde folk betaling i form af champagne for at skrive kritiserende emails over for denne nye konkurrent, forekommer af en helt anden skadende karakter, end at bruge en konkurrents varemærke som AdWord i begrænset omfang. Der kan dog være forhold, der ikke fremgår helt tydeligt af dommen, der kan have spillet ind på resultatet.

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse her.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret