Lovforslag til lov om ansættelsesklausuler bortfalder

Lovforslag til lov om ansættelsesklausuler bortfalder som følge af, at folketingsvalget er blevet udskrevet i dag. Plesners advokater på området følger udviklingen.

Med statsministerens udskrivelse af valg til Folketinget den 27. maj 2015 bortfalder alle endnu ikke vedtagne lovforslag, herunder også lovforslag L 196 til lov om ansættelsesklausuler, der ville være trådt i kraft den 1. juli 2015.
 
Som bekendt nåede regeringen, inden der blev udskrevet valg til Folketinget, at fremsætte forslag til lov om ansættelsesklausuler, som samlede al regulering af ansættelsesklausuler i én lovgivning. Lovforslaget havde til formål at begrænse og regulere brugen af ansættelsesklausuler og at indføre et forbud mod at indgå aftaler om jobklausuler med få undtagelser. Læs mere her
 
Det må forventes, at lovforslaget genfremsættes af den nye regering i efteråret 2015. Plesner følger udviklingen i lovgivningsprocessen og følger op, når der er noget nyt om lovforslaget.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret