Ændringer i Miljøbeskyttelsesloven og Planloven

Advokat, partner Søren Stenderup Jensen er forfatter til en artikel i det seneste nummer af International Law Office (ILO) - Environmental & Climate Change. Artiklen omhandler ny lovgivning, der har til formål at lette sagsbehandlingen for virksomheder og myndigheder.

Miljøminister Kirsten Brosbøl fremsatte i januar 2015 et lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning. Lovforslaget er en følge af en politisk vækstplan fra juni 2014, og kan ses som en vigtig del af regeringens bestræbelser på at nedsætte behandlingstiden for miljøtilladelser og lette sagsbehandlingen for virksomheder og myndigheder. 

Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget i slutningen af april og trådte i kraft pr. 1. maj 2015.
 
Søren Stenderup Jensen gennemgår i artiklen de enkelte ændringer i lovgivningen, samt konsekvenserne for de berørte virksomheder. Det er forventningen at lovændringerne vil gøre miljøgodkendelsesproceduren enklere og kortere for mange virksomheder.
 
Læs artiklen "Amendments to Environmental Protection Act and Spatial Planning Act"
 

Læs mere om vores ekspertise inden for Miljøret og offentlig ret


Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution