Forlig indgået i ATP-sagen om moms

Plesner har ført sagen om momsfritagelse af ydelser, som ATP PensionService leverer til pensionskasser. Efter EU-Domstolens dom i marts sidste år, hvor ATP PensionService fik medhold i, at selskabets ydelser kan momsfritages som ydelser vedrørende betalingstransaktioner eller som forvaltning af investeringsforeninger, har ATP PensionService og SKAT nu indgået forlig i sagen.

Forliget indebærer, at SKAT anerkender momsfritagelsen af ydelserne og tilbagebetaler et trecifret millionbeløb til ATP PensionService. Selskabet viderebetaler beløbet til pensionskasserne, som endeligt har afholdt momsbeløbet.

SKAT forventes at sende et styresignal i høring i løbet af kort tid. 

I den principielle sag om momsfritagelse af ATP PensionServices ydelser til pensionskasser er der nu indgået forlig. Sagen, der har verseret siden 1992, blev indbragt for Østre Landsret i sommeren 2009.

Under sagen har ATP PensionService gjort gældende, at ydelserne til pensionskasserne kunne momsfritages som ydelser vedrørende betalingstransaktioner eller som forvaltning af investeringsforeninger.

Østre Landsret forelagde i efteråret 2012 EU-Domstolen spørgsmål om fortolkningen af de bagvedliggende momsdirektiver, og i marts sidste år gav EU-Domstolen selskabet medhold i, at selskabets ydelser til pensionskasserne kan være momsfritaget som ydelser vedrørende betalingstransaktioner eller som forvaltning af investeringsforeninger.

ATP PensionService og Skatteministeriets forlig i sagen indebærer, at ministeriet anerkender momsfritagelsen af selskabets ydelser til pensionskasserne og tilbagebetaler et betydeligt millionbeløb til selskabet. Beløbet viderebetales til de pensionskasser, som selskabet har leveret ydelserne til, og som dermed endeligt har betalt momsbeløbet, herunder PensionDanmark, som var ATP PensionServices største kunde og drivkraften bag sagen. 

Plesner, der har ført sagen for Østre Landsret og EU-Domstolen, har siden EU-Domstolens afgørelse løbende modtaget henvendelser fra den finansielle sektor og leverandører til finansielle institutioner om rækkevidden af dommen.

Med forliget i sagen kan udmøntningen af EU-Dommen for den finansielle sektor i øvrigt og dennes leverandører nu påbegyndes.

Kontakt os

Ønsker du at høre nærmere om betydningen af ATP-sagen, kan du kontakte advokat Svend Erik Holm, advokat Mette Juul, advokat Thomas Gønge eller advokat Tom Kári Kristjánsson.

 

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter