Fængselsdom og rettighedsfrakendelse for kopi og print af bøger

Østre Landsret afsagde den 22. oktober 2014 dom (OE2014.S-784-13) i en retssag om krænkelse af ophavsretligt beskyttede litterære værker, som blev indscannet, fotokopieret og videresolgt til tredjemand uden rettighedshavernes samtykke.

T var indehaver af en forretning, A, i Odense, som var en kopi/print butik. Der var en ekstern harddisk i butikken, hvor en lang række litterære værker blev indscannet, og hvorfra kunderne kunne bestille og printe bøger. Der lå ca. 1900 litterære værker på harddisken. Betaling afhang af, hvor mange sider kunderne printede. Fotokopieringen af de beskyttede værker er foregået over flere år, og T foretog aldrig nogen kontrol af, hvorvidt der var tale om ophavsretlige beskyttede værker. Det var f.eks. udbredt blandt et betydeligt antal studerende at kopiere studiebøger i T's butik.

Forlæggerforeningen anmeldte T og hans forretning til Odense Politi for overtrædelse af ophavsretsloven, idet de repræsenterer et antal forlag, hvis rettigheder blev systematisk krænket i T's butik. På denne bagrund har politiet ransaget butikken og beslaglagt en ekstern harddisk samt kasser med kopier af bøger, i alt 181 kopierede bøger, samt originale bøger, ofte bilbioteksbøger, med bestillingssedler i. Disse bøger var beregnet til videresalg til tredjemand.

På trods af dette havde T fortsat virksomheden og oprettet et livedrev, hvor der var blevet uploadet ca. 1500 værker, hvoraf Forlæggerforeningens medlemmer havde rettighederne til 409 af værkerne. 554 ophavsretsligt beskyttede værker var hentet ned fra livedrevet. Tiltalte var tillige i besiddelse af 194 kopierede bøger med henblik på videresalg til tredjemand.

Østre Landsret idømte tiltalte 6 måneders fængsel og stadfæstede dermed byrettens dom af 18. februar 2013. Desuden blev tiltalte i 3 år fra landsrettens dom frakendt retten til som indehaver eller ansat at udøve virksomhed, der indebærer kopiering eller anden eksemplarfremstilling af litterære værker eller lignende.

Østre Landsrets dom kan læses her.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret