Aluminiumsfælge er ikke en reservedel

Højesteret har den 10. marts 2015 afsagt en dom om, hvorvidt East Scandic A/S' salg og markedsføring af en række aluminiumsfælge udgjorde en krænkelse af BMW's design- og varemærkerettigheder.

Højesteret skulle i sagen tage stilling til, om overgangsbestemmelsen i designforordningens artikel 110 ("reservedelsreglen") finder anvendelse på aluminiumsfælge. Det følger af designforordningens artikel 110, at et design til et produkt, der er fremstillet eller bruges med det formål at give mulighed for at reparere et sammensat produkt, med henblik på at genskabe bilens oprindelige udseende, ikke er omfattet af beskyttelsen som EF-design. Højesteret fandt, at artikel 110 ikke finder anvendelse på aluminiumsfælge, idet aluminiumsfælge sædvanligvis ikke bruges med det formål at genskabe bilens oprindelige udseende, men for at udsmykke og opgradere bilens samlede udseende. Højesteret fandt således, at artikel 110 ikke er til hinder for, at BMW kunne håndhæve sine registrerede EF-design.

Efter en helhedsbedømmelse fandt Højesteret endvidere, at East Scandic A/S' produkt A, B og C udgjorde en krænkelse af BMW's registrerede EF-design, hvorimod produkt D udgjorde en overtrædelse af markedsføringslovens § 1. East Scandic A/S havde endvidere krænket BMW's varemærkerettigheder ved sin anvendelse af varemærkerne i sin markedsføring af fælge. Højesteret nedlagde herefter forbud mod fortsat krænkelse af BMW's varemærkerettigheder og stadfæstede det af Sø- og Handelsretten fastsatte beløb på 250.000 kr. i vederlag og erstatning.

Læs Højesterets dom her.

Læs Sø- og Handelsrettens dom (med billeder) her.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret