De sidste ændringer i selskabsloven er trådt i kraft

De sidste ændringer af selskabsloven er trådt i kraft den 15. marts 2015.

I 2013 gennemførtes en evaluering af selskabsloven, hvorefter lov nr. 616 af 12. juni 2013 blev vedtaget.

Ved bekendtgørelse nr. 242 af 11. marts 2015 er de sidste ændringer, som ovennævnte lov medførte, nu trådt i kraft den 15. marts 2015.

De vigtigste ændringer i selskabsloven er følgende:

  • Der er nu mulighed for delvis indbetaling af overkursen i anpartsselskaber i forbindelse med stiftelse eller kapitalforhøjelse, hvor der alene indskydes kontanter. 
  • Der er nu alene krav om en åbningsbalance ved en stiftelse, hvis selskabet stiftes ved indskud af en bestående virksomhed. 
  • Der er nu alene krav om en overtagelsesbalance ved en kapitalforhøjelse, hvis der ved kapitalforhøjelsen sker indskud af en bestående virksomhed. 
  • Det er nu muligt at give en stiftelse regnskabsmæssig virkning tilbage i tid, hvis der indskydes en bestående virksomhed eller en bestemmende ejerandel i en anden virksomhed. 
  • Kreditorernes anmeldelsesperiode ved bl.a. fusioner og spaltninger er nu ændret, således at anmeldelsesperioden udløber 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af den påtænkte transaktion. 
  • Mulighed for såkaldt straksomdannelse af andelsselskaber til aktieselskaber.

Som konsekvens af dette og i forlængelse af Erhvervsstyrelsens nye selvbetjeningsløsning, Virk Indberet, har Erhvervsstyrelsen udstedt en ny anmeldelsesbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015), som ligeledes trådte i kraft den 15. marts 2015.  

Plesner er naturligvis behjælpelig med at rådgive om anvendelsen og betydningen af de nye regler i selskabsloven.

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret