Nye fratrædelsesgodtgørelser er nu trådt i kraft

Lovforslag om fratrædelsesgodtgørelse til alle funktionærer, der har været ansat i 12 år, er nu vedtaget.

Lovforslaget om ændring af funktionærlovens § 2a, som tidligere omtalt, er nu blevet vedtaget af Folketinget.

Lovforslagets vedtagelse medfører en forenkling af reglerne om fratrædelsesgodtgørelse for funktionærer og indfører nye grænser for, hvornår opsagte funktionærer vil modtage en fratrædelsesgodtgørelse.

De nye regler medfører, at funktionærer, der har været ansat i mere end 12 år på fratrædelsestidspunktet, som hidtil vil være berettiget til fratrædelsesgodtgørelse i form af 1 måneds løn. Derudover vil funktionærer, der har været ansat i mere end 17 år på fratrædelsestidspunktet, være berettiget til 3 måneders løn. Ændringen medfører således, at optjeningsperioden for 3 måneders godtgørelse afkortes med 1 år. Samtidig fjernes det hidtidige mellemliggende trin på 2 måneders godtgørelse efter 15 års ansættelse.

Fremover vil det heller ikke være relevant at vurdere, om den opsagte funktionær kan oppebære folkepension eller en alderspension. Funktionæren vil i alle tilfælde, hvor anciennitetskravet er opfyldt, være berettiget til en godtgørelse.

Fratrædelsesgodtgørelsen skal fortsat beregnes på grundlag af funktionærens indtægt ved fratrædelsen, inklusiv provision, bonus, værdi af fri bil og fri telefon samt arbejdsgivers pensionsbidrag. Feriegodtgørelse medregnes fortsat ikke.

Lovændringen trådte i kraft den 1. februar 2015 og finder anvendelse på opsigelser, der finder sted efter denne dato.

Vi har i en tidligere nyhed omtalt lovforslaget.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret