Nyt lovforslag om ændring af apotekerloven - modernisering af apotekssektoren

Regeringen har den 9. oktober 2014 fremsat lovforslag om ændring af apotekerloven som led i en modernisering af apotekersektoren.

Det fremgår af lovforslaget, at regeringen har ønsket at modernisere apotekersektoren med henblik på at sikre borgerne øget tilgængelighed til medicin, høj patientsikkerhed, lav pris på lægemidler og god rådgivning.

Regeringen nedsatte i 2012 en arbejdsgruppe med henblik på en vurdering af behovet for modernisering og effektivisering af apotekersektoren. På baggrund af arbejdsgruppen har regeringen fundet, at apotekersektoren fortsat skal være en del af det offentlige sundhedsvæsen, hvorfor lovforslaget ikke medfører en øget privatisering af sektoren. Sundhedsstyrelsen har derfor fortsat kompetencen til at meddele apotekerbevilling og vurdere behovet for antal apoteker i landet.

De væsentligste forslag til ændringer omfatter bl.a. følgende:

  • En friere adgang for apotekere til at oprette apoteksenheder som supplement til et apotek (i form af apoteksfilialer og apoteksudsalg), herunder større mulighed for at drive shop-i-shop apoteksudsalg. 
  • Grænse på maksimalt 8 receptekspederende enheder pr. apotek.  
  • Pligt for apotekere til at offentliggøre oplysninger om deres apotek. 
  • Sundhedsstyrelsen får mulighed til rådføring med repræsentanter for forbrugere og patienter inden meddelelse om apotekerbevilling gives.

Ifølge lovforslaget skal de nye lovregler træde i kraft den 1. juli 2015. Lovforslaget er dog fortsat til debat i Folketinget, og der er foreløbig fastsat frist for betænkningsafgivelse den 17. februar 2015.

Lovforslaget kan læses her.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret