Medicingrossister har overtrådt konkurrencereglerne

Konkurrencerådet har den 26. november 2014 truffet afgørelse om, at medicingrossisterne Nomeco A/S og Tjellesen Max Jenne A/S har overtrådt konkurrencelovens § 6 og EU-traktatens artikel 101. Grossisterne har ifølge Konkurrencerådet overtrådt lovgivningen ved at indgå en aftale og/eller samordne praksis om fastsættelse af betingelser i deres retningslinjer for returnering og kreditering af lægemidler.

Det fremgår af afgørelsen, at grossisterne havde udmeldt retningslinjer til samtlige leverandører, som var fuldstændig identiske. Retningslinjerne regulerede bl.a. gebyrer ved returnering af varer og prisreguleringer ved stigende og faldende priser på lager i forhold til indkøbsprisen.

Konkurrencerådet afgjorde, at grossisternes aftale og/eller samordnede praksis havde til formål at begrænse konkurrencen mærkbart. Det indgik i denne vurdering, at lægemiddelmarkedet er karakteriseret ved, at konkurrencen på pris og kvalitet i forvejen er svækket, hvorfor det er særligt vigtigt at bevare de få tilbageværende konkurrenceparametre.

Nomeco A/S og Tjellesen Max Jenne A/S blev bl.a. påbudt at ophøre med overtrædelsen, samt at informere deres kunder og leverandører om, at aftalen eller praksis var i strid med konkurrencereglerne og dermed ugyldig.

Afgørelsen kan læses her.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret