Forbrugeres indsigelsesfrist ved uautoriserede træk på betalingsmidler

Forbrugerombudsmanden har udgivet et notat om indsigelsesfristen ved uretmæssig træk på forbrugeres konti, f.eks. ved misbrug af betalingskort. Notatet vedrører kun forbrugerforhold og er udarbejdet sammen med Forbrugerrådet Tænk, Finansrådet, samt Finans og Leasing.

Baggrunden for udarbejdelsen af notatet er en sag fra 2013, hvor en kunde hos GE Money Bank fik misbrugt sit MoreCard - et betalingskort der fungerer som et Mastercard. I perioden januar 2010 til april 2010 blev der foretaget 43 transaktioner til et samlet beløb på 18.154 kr.

Kunden havde i perioden hver måned modtaget en betalingsoversigt fra Betalingsservice, hvor alle transaktionerne på kortet, inklusiv de 43 tilfælde af misbrug, fremgik.

Spørgsmålet var herefter om kunden havde udvist passivitet. Med et flertal på 3 ud af 5 afgjorde Pengeinstitutankenævnet, at kunden ikke havde udvist passivitet.

Yderligere detaljer om sagen kan læses her i Plesners nyhedsbrev fra juni-juli 2013.

Problemstillingen omkring passivitet er reguleret i betalingstjenestelovens § 63, der bestemmer kundens/betalerens indsigelsesfrist ved uautoriserede eller fejlbehæftede transaktioner. Reglen har til formål at implementere betalingstjenestedirektivets artikel 58.

Forbrugerombudsmandens notat om indsigelsesfristerne i betalingstjenestelovens § 63 har følgende hovedkonklusioner:

  • Forbrugeren skal klage snarest muligt, efter han eller hun har opdaget uretmæssige træk på kontoen  
  • En klage fremsat inden for 14 dage, efter forbrugeren har fået konkret kendskab til uretmæssige træk på kontoen, opfylder kravet om snarest muligt 
  • Indsigelsesfristen løber først, fra forbrugeren har opnået konkret kendskab til uretmæssige træk på kontoen.  
  • Forbrugeren har ikke opnået konkret kendskab, selvom et kontoudtog er modtaget via e-boks, almindelig post eller email. Forbrugeren skal således have positiv viden om, at et misbrug har fundet sted. 
  • Forbrugeren skal have klaget til banken senest 13 måneder efter, at pengene uretmæssigt er trukket fra kontoen. Der er altså tale om en ultimativ frist på 13 måneder, uanset om forbrugeren har haft konkret kendskab til misbruget.

Vær opmærksom på, at indsigelsesfristen omtalt i notatet kun vedrører uautoriserede eller fejlbehæftede transaktioner.

For indsigelser om betalingstransaktioner i forbindelse med køb af varer eller tjenesteydelser ved fjernsalg via et betalingsinstrument gælder en anden frist. Situationen vil typisk være den, at en kunde køber en vare via en hjemmeside og betaler med sit kreditkort, hvorefter der trækkes et for stort beløb på kontoen, eller varen aldrig leveres. I disse tilfælde har kunden ret til at kræve transaktionen standset eller pengene tilbage efter de såkaldte charge-back-regler. Indsigelsesfristen løber fra det tidspunkt, hvor kunden bliver bekendt eller burde være blevet bekendt med den uretmæssige transaktion.

Forbrugerombudsmandens notat kan læses her.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret