Brugskunstproducenterne fortsætter kampen mod de engelske kopier

Seneste kapitel i sagaen om de danske brugskunstproducenter mod de engelske replika-sælgere blev skrevet den 11. december 2014.

I maj 2014 opnåede producenterne dom for, at Interior Addict skulle ophøre med markedsføring og salg af replikamøbler mv. rettet mod Danmark. Interior Addict valgte dog at ignorere dommen og ophørte med at svare på henvendelser fra rettighedshaverne.

Producenterne anlagde derfor forbudssag ved Sø- og Handelsretten mod Telia Danmark med påstand om DNS-blokering for Telia Danmarks kunder af hjemmesiden interioraddict.co.uk. De fik - i overensstemmelse med dansk retspraksis - medhold i sagen i dag.

I henhold til en gentlemanaftale som Teleindustrien har indgået med Rettighedsalliancen, vil de øvrige danske teleselskaber tillige følge kendelsen (som var den afsagt mod dem) inden for 7 dage. Dermed har brugskunstproducenterne opnået en relativt effektiv blokering af interioraddict.co.uk.

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse her.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret