Aktindsigt i klageskrift og svarskrift - Begæringer om aktindsigt fra Danmarks Radio og JydskeVestkysten i sagen Falck Danmark A/S mod Region Syddanmark

I to afgørelser af 3. november 2014 har Klagenævnet for Udbud truffet afgørelse om aktindsigt i et klageskrift og et svarskrift i en verserende sag for Klagenævnet for Udbud.

En journalist fra Danmarks Radio og en journalist fra JydskeVestkysten anmodede om aktindsigt i et klageskrift indgivet af Falck Danmark A/S ("Falck") mod Region Syddanmark vedrørende regionens udbud af ambulancekørsel samt Region Syddanmarks svarskrift i sagen.

Region Syddanmark gjorde gældende, at journalisternes anmodning om aktindsigt burde afslås i medfør af offentlighedslovens med § 27, nr. 4, idet de hensyn, der tilsigter, at processkrifter normalt kan undtages fra aktindsigt efter denne bestemmelse, måtte antages også at gøre sig gældende i sager verserende for Klagenævnet. Region Syddanmark henviste endvidere til, at regionen ønskede at undgå, at sagen blev procederet i medierne.

Klagenævnet tog imidlertid journalisternes anmodning om aktindsigt til følge, idet Klagenævnet fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at offentlighedslovens § 27, nr. 4, fandt analogt anvendelse på processkrifter afgivet af offentlige myndigheder i sager indbragt for Klagenævnet. Klagenævnet fandt endvidere ikke, at Region Syddanmarks ønske om at undgå, at sagen blev procederet i medierne, kunne begrunde en undtagelse fra aktindsigt.

Afgørelserne kan læses her og her.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret