Aftale mellem EU-Kommissionen og Apple om standardindstillinger for spil med mulighed for in-app køb

I Danmark og andre EU medlemslande har der været flere sager, hvor børn har hentet gratis apps, hvori børnene har kunnet foretage in-app køb, som er blevet trukket over forældrenes betalingskort knyttet til deres iTunes-konto.

Som følge heraf og på baggrund af forordningen om beskyttelsessamarbejde (EF nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004), tog myndigheder fra EU-medlemslande og EU-Kommissionen for et år siden initiativ til at finde konkrete løsninger til, hvorledes sådanne situationer kunne undgås. I juli 2014 offentliggjorde EU-Kommissionen, at samarbejdet har ført til mærkbare forbedringer på området, og både Google og Apple foretog en række foranstaltninger for at informere forbrugere om den egentlige udgift ved installering af apps.

Apple har således forpligtet sig til at gennemføre en række forbrugerbeskyttende foranstaltninger, herunder ikke at bruge ordet 'gratis' på download-knappen, hvis der er tale om apps, som indeholder mulighed for in-app køb, samt at ændre standardindstillingerne for betaling, således at forbrugerne selv vælger, om der skal indtastes kode ved hvert enkelt køb, eller om køb skal være muligt uden indtastning af kode. Herudover har Apple tilbagebetalt de tabte penge til forbrugerne.

Aftalen er et positivt skridt i retning mod en bedre beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med køb af onlinespil.

Læs EU-Kommissionens pressemeddelelse "In-app purchases: Joint action by the European Commission and Member States is leading to better protection for consumers in online games" af 1. juli 2014 her.

Læs EU-Kommissionens pressemeddelelse: "In-app purchases: European Commission and Member States welcome new proposals from main industry players" af 22. december 2014 her.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret