Ændringer af konkurrenceloven vedtaget

Folketinget har den 4. december vedtaget forslaget til ændringer af konkurrenceloven.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsendte den 10. juli 2014 et forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. Forslaget blev vedtaget af Folketinget den 4. december 2014. De vigtigste ændringer er følgende:

  • Mulighed for forlængelse af tidsfristen for behandling af fusioner i fase I fra 25 hverdage til 35 hverdage, såfremt de deltagende virksomheder forslår tilsagn, herunder reviderede tilsagn.
  • Omlæggelse af Konkurrencerådet til en ny, uafhængig bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Bestyrelsen fortsætter under navnet Konkurrencerådet og kommer til at bestå af syv medlemmer.
  • Mulighed for offentliggørelse af domme, hvor der idømmes fængselsstraf for deltagelse i kartelvirksomhed.

Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2015.

Lovforslaget som vedtaget kan læses her.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret