Nye retningslinjer for betaling på nettet

Den 1. september 2014 trådte Forbrugerombudsmandens nye retningslinjer for betaling på nettet i kraft. Retningslinjerne er forhandlet på plads med Forbrugerrådet Tænk og en række erhvervsorganisationer.

E-handelsbutikkers håndtering af betalinger fra forbrugere er kun i begrænset omfang reguleret ved lovgivningen, og de nye retningslinjer præciserer således kravene til e-handelsbutikker ved at fastslå, hvad der er god markedsføringsskik for området.

Retningslinjerne finder anvendelse på erhvervsdrivende, som modtager betaling fra forbrugere via betalingskort, det vil sige primært e-handelsbutikkers modtagelse af betaling på nettet.

Retningslinjerne pålægger den erhvervsdrivende at afgive en række af informationer til forbrugeren, når der er tale om betaling på nettet. Det pålægges således blandt andet den erhvervsdrivende at give forbrugeren en række oplysninger forud for betalingens gennemførelse. Herudover pålægges den erhvervsdrivende en række specifikke betingelser i tilfælde af forudbetaling, efterbetaling og løbende betalinger.

Retningslinjerne regulerer desuden den erhvervsdrivendes mulighed for at registrere og gemme en forbrugers kortdata, så der senere af forbrugeren kan foretages betalinger, uden at kortoplysninger atter skal oplyses. Det fremgår af retningslinjerne, at der i disse tilfælde skal indhentes et udtrykkeligt og klart samtykke fra forbrugeren. Den erhvervsdrivende skal i den forbindelse informere forbrugeren om konsekvenserne af et samtykke, om hvorledes senere betalinger kan ske, og om hvordan samtykket kan tilbagekaldes.

Retningslinjerne er sammen med den nye forbrugeraftalelov, som trådte i kraft den 13. juni 2014, med til at skærpe de erhvervsdrivendes oplysningspligt ved fjernsalg. Du kan læse mere om den nye forbrugeraftalelov i vores nyhed om den nye forbrugeraftalelov fra juni måned 2013.

Du kan finde de nye retningslinjer her.