Ny vejledning om børn og unge markedsføring

Forbrugerombudsmanden udsendte den 1. juli 2014 sin nye vejledning om børn, unge og markedsføring. Vejledningen er en opdatering af Forbrugerombudsmandens tidligere vejledning om børn, unge og markedsføring og omfatter således de nyeste trends inden for markedsføring som f.eks. blogs og sociale medier.

Forbrugerombudsmanden skriver blandt andet i denne vejledning, at der løbende opstår nye markedsføringsformer, hvor børn og unge involveres. Han fremhæver i den forbindelse situa-tioner, hvor erhvervsdrivende tilbyder f.eks. brugere af sociale medier en belønning i form af et gratis produkt eller en rabat, til gengæld for at brugerne betaler med deres opmærksomhed ved eksempelvis at "like" eller dele noget indhold fra den erhvervsdrivende på Facebook eller lignende på et andet socialt medie, eller hvor erhvervsdrivende forsøger at sprede kommercielle budskaber via personer, der f.eks. har deres egen kanal på YouTube eller via bloggere på deres blogs.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at markedsføringslovens regler for markedsføring rettet mod børn og unge også finder anvendelse i disse situationer. Dette indebærer blandt andet, at de betragtninger, som f.eks. gør sig gældende for skjult reklame og vennehvervning, også finder anvendelse på disse nye typer af markedsføring.

Forbrugerombudsmanden anfører blandt andet i relation til skjult reklame, at det vil være i strid med god markedsføringsskik, hvis forældrenes samtykke ikke indhentes, i den situation hvor en erhvervsdrivende ønsker at indgå aftale med en mindreårig om, at den mindreårige skal markedsføre virksomheden og/eller dennes produkter.

Forbrugerombudsmanden stiller herudover krav om, at det klart skal fremgå for modtageren af et markedsføringsbudskab, at der er tale om reklame. Er dette ikke tilfældet, vil der være tale om skjult reklame efter markedsføringslovens § 4.

Det er også Forbrugerombudsmandens opfattelse, at der som udgangspunkt ikke kan indhentes et gyldigt spam-samtykke fra børn under 15 år (men selvfølgelig gerne via forældrene).

For vennehvervning er det klare udgangspunkt, at erhvervsdrivende ikke må benytte børn og unge til vennehvervning, da der kan være tale om en urimelig fremgangsmåde, der udnytter børn og unges naturlige godtroenhed og letpåvirkelighed.

Du kan finde den opdaterede vejledning her.