Forbrugerombudsmanden har sendt notat om salg fra dealsites i høring

Det stigende antal af dealsites på nettet har medført, at Forbrugerombudsmanden modtager flere og flere henvendelser fra forbrugere, som er i tvivl om deres retsstilling, når de køber varer eller tjenesteydelser på dealsites.

Forbrugerombudsmanden har sendt et notat om rammerne for salg fra dealsites i høring hos de relevante interessenter. Der er høringsfrist den 22. oktober 2014.

Forbrugerombudsmandens notat berører navnlig tre problemstillinger:

 1. Hvem er ansvarlig over for forbrugeren for aftalens opfyldelse 

  Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det som udgangspunkt er dealsitet - der som forbrugerens direkte aftalepart - er ansvarlig for aftalens opfyldelse over for forbrugeren. Hvis dealsitet ønsker at frigøre sig fra dette ansvar ved at lægge ansvaret hos udbyderen af den konkrete vare eller tjenesteydelse, skal forbrugeren inden aftalens indgåelse fuldt ud informeres om, at udbyderen bliver forbrugerens aftalepart, og at dealsitet blot optræder som mellemmand.

   
 2. Hvem er strafferetligt ansvarlig for selve markedsføringen af den enkelte deal 

  Det fremgår af notatet, at det som udgangspunkt er både dealsitet og udbyderen af den konkrete vare eller tjenesteydelse, som er strafferetligt ansvarlig for markedsføringen af den konkrete deal. Det understreges i den forbindelse, at dealsitet er forpligtet til at undersøge rigtigheden af de oplysninger, som dealsitet modtager fra udbyderen.  

 3. Længden af den periode hvor en forbruger kan indløse et værdibevis købt af forbrugeren via et dealsite 

  Et værdibevis købt på et dealsite vil ifølge notatet følge den almindelige forældelsesfrist på tre år, medmindre andet er aftalt. Et værdibevis kan dog udstedes med en kortere forældelsesfrist, hvis denne anses for rimelig. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en gyldighedsperiode på et år og opefter altid er rimelig.

Vi vil vende tilbage med et mere fyldigt referat, når høringsfristen er udløbet.

Du kan finde flere informationer og læse hele notatet her.