Retssager mod udenlandske skadevoldere

Advokat hos Plesner Peter Nørgaard har netop fået publiceret artiklen "Deliktsværneting på tværs af grænser" i Ugeskrift for Retsvæsen (U2014B.300).

Artiklen redegør for reglerne for at sagsøge personer i Danmark, der er bosiddende uden for Danmark, men som forvolder skade i Danmark. Dette har navnlig stor betydning ved krænkelser, der begået via internettet.

På baggrund af nyere praksis fra EU-Domstolen drøfter artiklen, om muligheden for at sagsøge skadevolderen er afhængig af, om denne er bosiddende i et EU-land eller i et land uden for EU.

Læs artiklen "Deliktsværneting på tværs af grænser"
(Artiklen gengives med tilladelse fra Karnov Group, der udgiver Ugeskrift for Retsvæsen)