Præjudiciel forelæggelse - MT Højgaard A/S og Züblin A/S mod Banedanmark

I en kendelse af 18. august har Klagenævnet for Udbud besluttet at forelægge sagen for EU-Domstolen.

I en kendelse af 18. august har Klagenævnet for Udbud besluttet at forelægge sagen for EU-Domstolen.

I januar 2013 iværksatte Banedanmark et udbud med forhandling vedrørende anlæg af en ny jernbanestrækning mellem København og Ringsted. Banedanmark meddelte i marts 2013, at fem selskaber var prækvalificeret, herunder interessentskabet JV Pihl - Aarsleff - TP 4 Urban Tunnels I/S ("JV"), der bestod af interessenterne E. Pihl & Søn A/S og Per Aarsleff A/S.

Den 26. august 2013 afsagde Sø- og Handelsretten konkursdekret over E. Pihl & Søn A/S. Dagen efter indgav JV første tilbud i udbudsprocessen. Per Aarsleff A/S indgav herefter i eget navn andet reviderede tilbud og det endelige tilbud. På baggrund af de indkomne tilbud besluttede Banedanmark at tildele kontrakten til Per Aarsleff A/S.

MT Højgaard A/S og Züblin A/S, der var blandt de øvrige prækvalificerede parter, indgav herefter en klage til Klagenævnet for Udbud over Banedanmarks tildeling af kontrakten til Per Aarsleff A/S.

Ved en delkendelse om opsættende virkning den 28. januar 2014 udtalte Klagenævnet for Udbud, at det ansås for sandsynligt, at MT Højgaard A/S og Züblin A/S ved en endelig kendelse ville få medhold i, at Banedanmarks tildeling af kontrakten til Per Aarsleff A/S var ulovlig, da Per Aarsleff A/S ikke var prækvalificeret til den udbudte opgave alene.

Ved kendelse af 18. august 2014 har Klagenævnet for Udbud besluttet at forelægge EU-Domstolen spørgsmålet om det var i strid med ligebehandlingsprincippet, at Banedanmark tildelte kontrakten til Per Aarsleff A/S, som ikke havde ansøgt om prækvalifikation og derfor ikke var prækvalificeret.

Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse her.