Ny vejledning om totalomkostninger i udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 4. september 2014 offentliggjort en vejledning om totalomkostninger i udbud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 4. september 2014 offentliggjort en vejledning om totalomkostninger i udbud.

Vejledningen er udarbejdet som led i regeringens strategi for intelligente offentlige indkøb (oktober 2013), der lægger op til en øget anvendelse af totaløkonomiske betragtninger i offentlige udbud.

Totalomkostninger kan inddrages i offentlige udbud på flere forskellige tidspunkter og flere forskellige måder. I vejledningen gennemgås, hvornår og hvorfor det vil være relevant at inddrage totalomkostninger i offentlige udbud, hvilke typer af omkostninger, der kan medtages i opgørelser af totalomkostninger, samt hvilke overvejelser ordregivere bør gøre sig i forbindelse med opgørelsen af totalomkostninger.

Vejledningens fokus er på de bestemmelser og principper i udbudsreglerne, som har betydning for anvendelsen af totalomkostninger.

Vejledningen kan læses her.