Første sag i "Det store byggekartel" afsluttet med bødeforlæg til virksomhed og ledende medarbejder

Entreprenørvirksomheden N.H. Hansen & Søn A/S har vedtaget en bøde på DKK 2,2 millioner for at have medvirket til ulovlig priskoordinering. En ledende medarbejder har vedtaget en personlig bøde på DKK 25.000 for at have medvirket til overtrædelserne.

Entreprenørvirksomheden N.H. Hansen & Søn A/S har vedtaget en bøde på DKK 2,2 millioner for at have medvirket til ulovlig priskoordinering. En ledende medarbejder har vedtaget en personlig bøde på DKK 25.000 for at have medvirket til overtrædelserne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ("KFST") foretog i begyndelsen af 2010 kontrolundersøgelser hos fem virksomheder i byggebranchen. I april 2010 blev virksomhederne anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet ("SØIK"), hvis efterforskning sidenhen førte til sigtelse af 33 virksomheder, herunder N.H. Hansen & Søn A/S ("N.H. Hansen"). 

N.H. Hansen har vedtaget et bødeforlæg på DKK 2,2 millioner for i 14 tilfælde at have medvirket til ulovlig priskoordinering ved licitationer på byggeopgaver i Københavnsområdet i perioden fra foråret 2006 til sommeren 2009. Bøden er blevet fastsat på baggrund af særlige forhold, herunder virksomhedens betalingsevne og soliditet. Det fremgår af bødeforelægget, at bøden ville have været væsentligt højere, hvis ikke disse forhold havde været til stede.

En ledende medarbejder har vedtaget et bødeforlæg på DKK 25.000, da vedkommende burde have vidst, at der blev udvekslet oplysninger om priser med andre virksomheder.

Bødeforlæggene kan læses her og her.