Erstatning til vindmøllenaboer

Advokat, partner Søren Stenderup Jensen har netop offentliggjort en artikel i det seneste nummer af International Law Office (ILO). Artiklen vedrører en Vestre Landsrets dom, der fordobler erstatningen til en vindmøllenabo.

I forbindelse med opførelsen af en vindmølle ydes der erstatning til de kommende naboer. Denne erstatning beregnes som regel, inden møllen opstilles, og tager således ikke afsæt i reelle støjgener og ejendomsværditab.

Hidtil har det hørt til sjældenhederne, at naboer har fået tilkendt erstatning efter en vindmølle er sat i drift. Søren Stenderup Jensens artikel vedrører imidlertid en sag, hvor Vestre Landsret har valgt at fordoble erstatningen til vindmøllenaboer - blandt andet fordi en syns- og skønsmand vurderede de faktiske støjgener og ejendomsværditab som værende højere end taksationsmyndighedernes estimater.

Søren Stenderup Jensen konkluderer, at dommen er vigtig, idet den giver naboer mulighed for at søge om erstatning efter vindmøllernes opførelse, og dommen giver tillige anledning til optimisme blandt vindmøllenaboer, som er uenige i taksationsmyndighedernes afgørelser.

Læs artiklen på engelsk: High Court rules on compensation for noise from wind turbines

Læs artiklen på tysk: Oberstes Gericht gewährt Entschädigung für Lärm von Windenergieanlagen